ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་དང་པ་ཀི་སི་ཐན། རྒྱ་ནག་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།


ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་ལ་པ་ཀི་སི་ཐན་དང་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ནི་ཡིད་ཆེས་མེད་ཅིང་འགལ་ཟླ་ལྟ་བུའི་སྣང་བརྙན་ཞིག་བྱུང་རུང་། ད་ལྟ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་གསར་པ་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG