ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

གླིང་ཕྲན་གསར་པ་འཛུགས་སྐྲུན།


ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་གླིང་ཕྲན་དེ་དག་གི་བདག་དབང་བརྩད་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། གཟའ་འཁོར་འདིར་ཇེན་སི་དམག་དོན་ཞིབ་འཇུག་དུས་དེབ་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནན་ཧྲ་གླིང་ཚོམ་ཁྲོད་དུ་ས་གནས་མ་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་དམག་ས་བཟུང་སྟེ། གླིང་ཕྲན་གསར་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་དམག་གི་གནམ་ཐང་དང་དམག་གྲུ་འབབ་ས། དམག་དཔུང་འཕོན་ཆེན་འགྲེམ་འཇོག་བྱ་སའི་ཁོར་ཡུག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པའི་བརྙན་པར་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། ཇེན་སི་དམག་དོན་ཞིབ་འཇུག་དུས་དེབ་ཀྱི་ལས་སྣེ་ཚོས་སྔོན་ཆད་གླིང་ཕྲན་དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་ས་ཆ་ལྡེབས་ལྡེབས་ཆུང་ཆུང་རེ་ལས་མེད་ཀྱང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་ལ་མཁོ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོས་བལྟས་ན་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་དག་འཆར་གཞི་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་འདུག་ཆེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG