ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཡོངས་རིག་གཞུང་འགྲེམ་སྟོན་ནང་ས་གནས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོས་མཉམ་ཞུགས།


ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི གྲོང་ཁྱེར་ཀེན་འབེ་རའི་ནང་ད་ལན་ཕྱི་ཚེས་༡༣་ནས་༡༥་བར་ཉི་མ་གསུམ་རིང་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་སྣ་མང་གི་རིག་གཞུང་འགྲེམ་སྟོན་ཞིག་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ས་གནས་སུ་གནས་འཁོད་བོད་རིགས་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་ བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་བཅའ་ཞུགས་་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ སྐུ་ཞབས་ལྷག་པ་མཚོ་སྒོ་ལགས་སུ་་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG