ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༤ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་འདས་པའི་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ནི་བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་བཅས་སྐད་རིགས་གསུམ་གྱི་སྟེང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་དང་། ད་ལོ་ནི་རྒྱ་ཡིག་སྟེང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་ཐད། ལྟེ་གནས་དེའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཡིན།།

XS
SM
MD
LG