ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

༧གོང་ས་མཆོག་སུད་སིར་ཆིབས་སྒྱུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཚེས་༦་ཉིན་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་བྷ་སེལ་ལ་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སུད་སིར་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་གི་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ། ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ནང་པ་སོགས་མི་མང་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དགའ་དད་གུས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG