ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཏོན་པའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ལ་མི་རྣམས་ཧང་སང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མིང་ཕྱིར་བསྒྲགས་མ་བྱས་པར་སྦ་གསང་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེར་ རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་རྒོལ་གཏམ་ཤུགས་ཆེ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG