ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་འགན་ངོ་བོ་དང་ཉམས་མྱོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་གྲོལ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་ལ་རྒྱ་རིགས་གཞི་རིམ་མི་མང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ངོ་མ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་དགོངས་ནས་ལོ་དྲུག་ཙམ་གོང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཆེ་ཁག་གསུམ་ནང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་རེ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། དྲུང་འཕར་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས་ད་བར་ལོ་དྲུག་ཙམ་རིང་རྒྱ་རིགས་ཚོར་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་ནས་ད་ཆ་དྷ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤོ་གནང་གི་ཡོད་པ།

XS
SM
MD
LG