ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་གར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་གྲོས་མོལ་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG