ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

རྩོམ་སྒྲིག་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ལ་མདུན་ལམ་མེད་པ་མཚོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཤཱེན་ཧཱའོ་ནི་ རྒྱ་ནག་གི་མི་རབས་གསར་པའི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་དྲང་བདེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་སྟངས་ནི། གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་ནང་རེ་བ་དང་། ཕུགས་བསམ་གྱི་དུས་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་འཆར་བའི་མཚོན་དོན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་འགན་འཛིན་བླངས་པ་ནས་བཟུང་ མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་ཉམ་ཆུང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG