ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་གུར་པའི་དབུ་ཁྲིད་རེ་བི་ཡ་ཁ་དིར་ལ་བཅར་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ར་བི་ཡ་ཁ་དིར་ལ་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱིས་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི་ཞིག་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ངས་དབུ་ཁྲིད་པའི་ཚོགས་པ་དེའི་ལངས་ཕྱོགས་ནི་དྲག་སྤྱོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་སྟོན་ཡང་ཡང་གནང་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་རུང་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གྲོས་མོལ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་

XS
SM
MD
LG