ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དགུན་དུས་སུའང་ར་ཤི་ཡར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལ་འགྲོ་མཁན་རྒྱ་མི་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ར་ཤི་ཡེའི་དངུལ་ལོར་རུ་བྷལ་གྱི་ཛ་ཐང་ཧ་ཅང་དམའ་པོ་ཆག་པའི་ཁེ་ཕན་བླང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། དེང་སྐབས་ར་ཤི་ཡེའི་ནང་ རྒྱ་མི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པས་ཁེངས་ཡོད་ཅིང་། རྣམ་ཀུན་ཡིན་ན། དགུན་དུས་སུ་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ར་ཤི་ཡེའི་ནང་། གནམ་དུས་དེའི་རིང་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལ་ཡོང་མཁན་མེད་སྟབས། རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལས་ཁང་འགའ་ཞིག་གིས་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པ་ནས་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པ་བར།

XS
SM
MD
LG