ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་རྒན་གྲས་དང་གཞོན་སྐྱེས་ལ་དམིགས་པའི་དང་བླངས་ལས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐུབ་བསྟན་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱིས་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁུལ་གྱི་མི་སྣ་བགྲེས་སོང་ཚོར་ནང་ ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་འཕྲོན་བསྟེན་གོ་རྟོགས་ དེ་བཞིན་ བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་ཞིག་གཉེར་བཞིན་ཡོད་ཅིང། དེ་བཞིན། བསྟན་འཛིན་གོ་ཆ་ལགས་ཀྱིས་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་མི་ན་གཞོན་ཚོར་ནང་ཆོས་ ངོ་སྤྲོད་དང་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བགྲོ་གླེང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་གྱིས་གོང་ཞུས་འབྲེལ་ཡོད་གཉིས་དང་བླངས་ལས་དོན་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG