ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

སྐད་གསུམ་ཚིག་མཛོད་རྩོམ་མཁན་དང་སློབ་གསོ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་རྗེས་སུ་དྲན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༨་ཉིན་གྱི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་དུ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་༥་ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐུ་ཚེ་རྫོགས་པའི་བོད་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་ལ་བྱས་རྗེས་ཅན་དང་། དེང་རབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཚབ་མཚོན་མི་སྣར་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG