ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་སྭོ་ནི་གྱི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དྲ་འབྲེལ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇོང་ཨུན་ལྐོག་གསོད་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ངན་བྱུས་བཤམས་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ “The Interview” ཞེས་པ་ཞིག་ སྭོ་ནི་གློག་བརྙན་བཟོ་འདོན་ཁང་གིས། བཟོ་འདོན་བྱས་པར་ འཁོན་ལན་སློག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། སྭོ་ནི་གློག་བརྙན་བཟོ་འདོན་ཁང་གི་རིག་མཛོད་ འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་པ་བྱང་ ཀོ་རི་ཡས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཀྱང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG