ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

ཀྲོའུ་ཡུང་ཁང་ལ་ཝའོ་ཤི་ལའེ་ལས་ཉེས་ཁྲིམས་ནན་པ་བཅད་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིབདེ་འཇགས་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་ཀྲོའུ་ཡུང་ཁང་ལ་དུས་བཀག་མེད་པའི་སྲོག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་སྲིད་པ་དང་ཀྲོའུ་ལ་ཞབས་འདྲེན་པ་ཁྲུང་ཆིང་ས་གནས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཟུར་པ་ཝའོ་ཤི་ལའེ་ལས་ཉེས་ཁྲིམས་ནན་པ་བཅད་རྒྱུ་ཡིན་བ་ཆབ་སྲིད་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG