ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ལྷ་དཀར་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པའི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་མཚོན་ཐབས་བྱེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས། བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དབང་གིས། བོད་མི་རིགས་ ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟེན། ཉེ་བའི་ ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་། འཛམ་གླིང་ཁྱོན་གྱི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས། ལྷ་དཀར་ཞེས་ པའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལ་དམ་དོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། བཙན་ བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས། མི་ཐོག་གསུམ་པའི་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཡུལ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG