ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་ཡིས་རང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་ སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་གྲངས་མང་མང་གཙོ་ཚོགས་པར་ཉེ་ཆར་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་བྱུང་པ་དང་ དེ་བཞིན་སི་རི་ཡ་དང་ ཨི་རག་གཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཐད་ཨོ་བྷ་མ་ཆབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་གི་རྒྱལ་སྲུང་ལས་དོན་རུ་ཁག་གིས་གདོང་ལེན་ནན་པོ་གནང་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱུང་པར་བརྟེན་

XS
SM
MD
LG