ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱ་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ཡུལ་དེའི་ཧ་ཅང་གྲགས་ཆེ་བའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཁྱབ་གྱི་གསང་བ་ཕྱི་རྒྱར་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང་ད་རིང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ ཡུལ་དེའི་གྲགས་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་འདིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་ལམ་ལུགས་ཞེས་པ་འདིའི་སྐྱོན་ཆ་དང་སྟོང་ཆ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG