ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིར་ཉུལ་ཞིབ་བྱེད་པར་ཉེས་ཆད་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྐུལ་མ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་སྒེར་གཉིས་ཀའི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ཀམ་ཕཱུ་ཀྲར་ནང་ལྐོག་ཏུ་འཛུལ་ཏེ། ཨ་མི་རི་ཀའི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གི་ཚོང་ལས་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཉུལ་བྱེད་པ་དང་། ཚོང་དོན་གྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐད། རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཇི་ཡོད་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས། ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འདྲི་ཡུལ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG