ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གི་དབར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚོང་དོན་གྲོས་ཆོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་སེ་ཊི་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་ དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ ཞི་ཅིན་པིང་གིས་དམིགས་བསལ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གྲོས་མཐུན་འཇོག་རྒྱུའི་སྐོར་ གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་སར་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ ཞི་ཅིན་པིང་གིས། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱབ་ཏུ། ཨོ་སེ་ཊི་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ ལྷན་ཁང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་པའི་རྗེས། དབུ་ཁྲིད་དེ་གཉིས་ཀྱིས། རང་དབང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐད། གྲོས་མཐུན་འཇོག་པར་མི་རྣམས་ ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG