ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྡི་ལིའི་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སཱ་རཱ་སི་ཝལ་གྱིས། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཡོད་པའི་མན་ཇུ་ནུ་ཏྲི་ལ་བསམ་གཡས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་སྟེ། ས་གནས་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐད་ལ། འབྲེལ་ཡོད་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་གསན་ཞིབ་གནང་བ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG