ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

ཨ་རི་དང་རྒྱ་གར་དབར་བཟའ་བཅའ་ཕུང་གསོག་རྒྱག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་ཡུལ་དེའི་མི་མང་གི་འཚོ་སྣོན་ཆེད་དུ་བཟའ་བཅའི་རིན་གོང་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་བྱས་ཏེ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་དང་ དེ་བཞིན་བཟའ་བཅའ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཕུང་གསོག་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཐད་ རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པའི་འགལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་སེལ་ཐུབ་ཡོད་ལུགས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG