ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

ཞཱི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕུགས་བསམ་ཞེས་པའི་གཏམ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པེ་ཅིང་དུ། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་སྔ་ནུབ་ཏུ། རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན། དེ་གར། མཐུན་ཚོགས་དེ་ཁོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ཚོང་དོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་རྣམས་ཚོགས་འཛོམས་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞཱི་ཅིང་ཕིང་གིས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཏེ། གཞི་རྐང་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཤུགས་ཕྲན་བུ་དལ་དུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་ཀྱང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG