ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་ནང་སྐྱེས་པའི་རོ་ཧིན་གྷའི་ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་ཞིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དཀའ་ངལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་༡༤་ཉིན་ ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡའི་དབུས་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས། ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་དེ་ གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་འབྱོར་ཡོད་མེད་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ བསམ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སྔ་ལོ་ཕྲུ་གུ་དེའི་ཨ་མ་སྦྲུམ་མ་ཡིན་པའི་ རྐྱེན་གྱིས། གྲུ་ཐོག་ནས་འབྱོར་བ་རྣམས་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ནས་ ཡུལ་དེའི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ Brisbane ནང་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་ལ་བསྐྱལ་ བའིོ་རྗེས། ཕྲུ་གུ་དེ་སྐྱེ་མ་རན་གོང་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG