ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༣/༢༠

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གལ་གནད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་སྒེར་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལངས་ཕྱོགས། དེ་བཞིན་བོད་དོན་བདེན་པའི་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཅེས་པའི་འགོ་བརྗོད་ཡོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་རིང་པོ་གཅིག་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་རྣམས་ད་ལྟའི་བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྩོམ་ཡིག་གི་ནང་དོན་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེར་མཐོང་ནས་ད་རིང་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་གྱིས་..

XS
SM
MD
LG