ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་དབང་གོམ་བགྲོད་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་ཧྥ་རན་སིར་སྤེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ་སྟེང་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ་ལྟར་ན། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་༡༡་ཉིན་གྱི་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༣༠ སྟེང་། ཕ་རི་སི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལཊ་དང་། ཨེ་ཤ་ཡའི་ཝེ་ཐི་ནམ་དང་ཤིན་ཅང་། འབར་མ། ལའོ་སི། རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པའི་སྣེ་ཁྲིད་འོག བོད་པ་གཙོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG