ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

བྷར་མའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོཊ་པས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་གི་ནང་། འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་བྷར་མའི་ཡུལ་ལ་འཛིན་པའི་ཐབས་བྱུས་ གསར་པའི་ནང་བྷར་མའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དཀའ་རྙོག་ཁག་སེལ་ ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG