ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

བོད་ཕྲུག་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་བ་ཚོར་བོད་དང་བོད་དོན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་དབྱར་དུས་ལས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་མི་ཎི་སོ་ཌ་མངའ་སྡེའི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་འགྲིམ་བཞིན་པའི་བོད་ཕྲུག་༡༤་ལ་ཉི་མ་གསུམ་གྱི་རིང་དུ་ཕྱི་ལ་གུར་བརྒྱབ་སྟེ་རྐང་རྩེད་པོ་ལོ་སོགས་རྩེད་སྣ་རྩེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟུང་སྟེ། བོད་ཕྲུག་དེ་ཚོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་སྐད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར། གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་པར་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG