ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཐེངས་དྲུག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོས་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་གནས་འཁོད་བོད་ཀྱི་གཞས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་བྷིར་བྷེན་ནང་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཐེངས་དྲུག་པ་གོ་སྒྲིག་གནང་གི་ ཡོད་པ་དང། དུས་སྟོན་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་མི་སྣ་དང་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་དགེ་འདུན་པ་སོགས་མང་པོས་་ མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླིང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་གྱིས་དུས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ལགས་དང་ དུས་སྟོན་ལ་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་རི་མོའི་སྒྱུ་རྩལ་བ་སྐར་མ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་ལ་གནས་འདྲི་ཞུ་གི་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG