ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ལམ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་ དེ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་ ཚོགས་ཆེན་ལ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁྱོན་༧༦ ནས་དགེ་རྒན་དང་སློབ་སྟོན་པ་ སློབ་སྤྱི་སོགས་ཁྱོན་༢༣༦ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་གསུམ་གྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG