ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

སུད་སི་དང་ལེཀ་ཌནསེ་ཌན་དུ་གནད་སྡོད་བོད་མིས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་བྱེད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་དང་ལེཀ་ཌནསེ་ཌན་དུ་གནས་སྡོད་བོད་རིགས་མི་མང་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་ཁྲིད་དེ་བོད་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་གྲངས་༦༠ བརྒལ་བས་འདི་ཟླའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་༢༢ཀྱི་རིང་བྱ་རྒྱུའི་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཤིག་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གོམ་བགྲོད་འདིའི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ཡིག་ཆ་དྲིལ་བསྒྲགས་གང་ལེགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་ས་གནས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ལས་འགུལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་བཅས་གསུམ་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG