ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༨
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

འོད་ཟེར་གྱི་དེབ། བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཚགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ལས་རིམ་ནང་དུ་པེ་ཅིང་དུ་ཡོད་པའིབོད་ཀྱི་བེུད་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་བྲིས་གནང་བའི་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཐེ་ཝན་དུ་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པའི་ཐད་ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་བ་པད་མ་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG