ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༢

ཡུལ་ཤུལ་རྫ་སྟོད་ས་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཀ་བསྔོག་འདོན་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་ཁམས་ཡུལ་ཤུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫ་སྟོད་ས་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་བྱེད་པར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པ་དང་ས་གནས་འདིའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་འདི་ག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཏོན་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཕ་ཡུལ་ཁམས་རྫ་སྟོད་ནས་ཡིན་པའི་ཉམས་ཞིབ་པ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG