ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཡུལ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་༡༩ པ་དེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོའི་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གསུམ་ནས་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་རུ་ཁག་༢༢ ཀྱིས་འགྲན་བསྡར་གྱི་ནང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བགྲོ་གླིང་མདུན་ལྕོག་ལས་རིམ་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ལགས་སུ་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་སྐོར་གླེང་མོལ་ཞུ་གི་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG