ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩
གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན།

སློབ་སྦྱོང་མཐའ་འཁྱོལ་པ་ཚོར་གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉིས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་པ་གཞོན་སྐྱེས་རང་ལོ་༡༧་ནས་༢༤་བར་གྱི་གཞི་རིམ་སློབ་སྦྱོང་མཐའ་མ་འཁྱོལ་པར་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཁྱམ་མྱུལ་བྱེད་བཞིན་པ་མི་གྲངས་༧༠་ཙམ་ལ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་དུ་སོ་སོའི་ཤེས་ཚད་དང་འཇོན་ཐང་། གདེང་ཚོད་བཅས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དང་། དེ་བཞིན་རང་གི་ཤེས་འཇོན་ལ་འཚམས་པའི་ལས་རིགས་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཕྲུག་ན་གཞོན་དེ་ཚོར་ལས་རིགས་འཚོལ་རོགས་ཀྱང་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་དུ་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཚོར་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG