ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ངོ་སྤྲོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྲོས་བྱོལ་ཡོང་མཁན་བོད་ པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཚོའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ སྡོད་གནས་ བཟའ་བཅག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ཅིང། ད་ལྟའི་ཆར་ཚོགས་དེར་ལ་འཐུས་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ གཞོན་ཀླུ་མཁར་བྱམས་ལགས་སུ་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་དོན་བྱེད་སྒོ་ཁག་གི་ཐད་ གླིང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG