ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་མིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ལམ་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་འདི་ལོའི་ལོ་གསར་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་ རྒྱས་སྤྲོས་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཀྱང་ བོད་མི་མང་པོས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་ལ་ལྟོས་ མེད་ བོད་མི་ཚོས་ལོ་གསར་དེ་སྲུང་བརྩི་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གླིང་ གི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ དེ་བཞིན་ ཀེ་ན་ཊ་བཅས་ལ་གནས་བོད་མི་གསུམ་ལ་ ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གླིང་མོལ་ཞུ་གི་ཡིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG