ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧
གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སང་སུད་ཛ་ལན་ཊའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་ནི་ཝ་ནང་འཚོག་བཞིན་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཟའ་འཁོར་འདིའི་འགོ་སྟོད་དུ་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་སྐོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཙི་མེད་རྡོག་རོལ་ཚབས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་པའི་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་མཁན་མང་དག་བྱུང་བའི་ནང་ཡུ་རོབ་མཉམ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་ཅེག་སྤྱི་མཐུན། སུཝེ་ཌན་དང་སུས་ཛ་ལནཌ། ཨ་རི་སོགས་ཡོད་པ་རེད། གོང་ཞུས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཞུ་གཏུགས་གནང་མཁན་སྐེ་རྟ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གཏམ་གླེང་གནང་པ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG