ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀག་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

Phayul Lengthig: Phayul Lengthig invites Ven. Ngawang Woeber, former president of Gu-Chu-Sum of Ex-Political Prisoners Association, to discuss current travel ban to Tibet Autonomous Region. རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བསྐྱར་དུ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་བཀག་འགོག་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པ་དེ་སླེབས་གྲབས་ཡོད་པའི་གོང་འདིར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ལོ་འདིའི་ནང་བཀག་འགོག་དེ་ལྟ་བུ་ཐེངས་གསུམ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་ཅན་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་འོད་འབར་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

XS
SM
MD
LG