ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢
གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཚན་རིག་དང་གློག་གི་འཕྲུལ་རིག་འཆར་འགོད་ཀྱི་མདུན་ལམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སང་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་རིག་གནས་འདྲ་མིན་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་འཁོར་རམ་ཀམ་པུ་ཀྲར་གྱི་ཚན་རིག་དང་གློག་གི་འཕྲུལ་རིག་འཆར་འགོད་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་ཚོས་མ་འོངས་པར་ལས་རིགས་དང་ཚོང་ལས་སོགས་གང་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ནས་དེང་སང་ཨ རིའི་ཁེ་ལེ་ཕོ་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནང་རིག་གནས་དེ་གའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པ་མ་ཟད་རིག་གནས་དེའི་ཐོག་ཉམས་མྱོང་ཀྱང་གང་ལེགས་ཡོད་པ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་གཏམ་བཤད་གནང་པ་ཁག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG