ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

རྔ་བའི་ནང་བསྐྱར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ལས་རིམ་ནང་དུ་མདོ་སྨད་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ནང་བོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་པ་དང་ ད་ལྟ་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེའི་སྐོར་གསན་ཐོས་ཡོད་པ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་བཞུགས་པའི་དགེ་བོ་བཀྲ་ཁོ་ལགས་དང་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG