ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

ལུས་སེམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའི་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་ཐབས་ཁག་བཅུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མིའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ནི་འཕོ་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འཚོ་གནས་དང་འཕོ་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་ན། དུས་ཐོག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ལམ་བུའི་ཐོག་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམས་ལ་རྩ་བའི་ཆ་ནས་རྗེས་ལུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཟེར་བའི་མིང་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ཐམ་ལམ་ཐད་ལ་དུས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་ཚན་རིག་གི་བསླབ་བྱ་ཇི་འདྲ་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་ཡོད། In this program, you will learn 10 tips on how to be a good parent and raise happy and healthy children.

XS
SM
MD
LG