ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༡༡/༣༠

གངས་ལྗོངས་མེ་ལྕེ། བོད་ནང་གི་རང་སྲེག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་བོད་ནང་བོད་མི་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལྷག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་བའི་འབྱུང་རྐྱེན་གང་ཡིན་གསལ་འདོན་བྱེད་པའི་གློག་བརྙན་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་གིས་བཤད་པ་དང་བོད་ནས་འབྱོར་བའི་བརྙན་དཔར། བོད་གནས་མཁས་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན། གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་བཅས་པར་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་དེས་ཉེ་བའི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གཡོ་འགུལ་ཆེ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རང་སྲེག་ལས་འགུལ་གྱི་ནུས་སྟོབས་བཅས་ཀྱི་ཐད་གཏིང་ཟབ་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

XS
SM
MD
LG