ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

སྲིད་སྐྱོང་ལ་བཅར་འདྲི།


ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་སྲིད་སྐྱོང་བླ་བཟང་སེངྒེ་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་གནད་དོན་སྣ་མང་ཞིག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG