ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སུད་སི་བོད་མིའི་སྐྱབས་བཅོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་རིང་ང་ཚོས་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་ཡོ་རོབ་ནང་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་ཐོག་མ་འགྲོ་ཡུལ་སུད་སི་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་སུད་སི་ནང་ཐོག་མར་སློབ་ཕྲུག་གི་ངོས་ནས་ཕེབས་མཁན་རྒྱལ་རྟགས་ཕུན་ཚོགས་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡང་སུད་སི་ནང་དུ་གཞིས་ཆགས་ཐོག་མའི་གྲས་སུ་ཕེབས་པའི་ཞི་སྲས་ཚང་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG