ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆབ་སྲིད་སློབ་་སྟོྟོན་པས་བོད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཐད་ནན་བརྗོད་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་ས་གནས་བོད་མི་ཚོར་ཕན་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་མི་རིགས་ཚོར་ཕན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་མཁན་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG