ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

ལྷ་སའི་ཆུ་ཤུར་དུ་འུ་ཤང་རྡོ་རིང་གི་གནའ་ཤུལ་གསར་རྙེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷ་སའི་སྐྱིད་ཆུའི་འགྲམ་གྱི་འོན་ཅང་རྡོ་རིང་གནའ་ཤུལ་ལ་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྤྱི་ལེ་༣༠་ཐམ་པའི་མཚམས་ཀྱི་ཆུ་ཤུར་རྫོང་ཚལ་སྣེ་ཤང་ཚལ་སྣེ་གྲོང་ཚོར་ལོ་༡༣༠༠་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་ཁྲི་རལ་དུས་ཀྱི་འོན་ཅང་རྡོ་རིང་གི་ཞབས་ར་རྙེད་སོན་བྱུང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG