ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཧྥ་རན་སི་དང་འཇར་མན་ཎི་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་ས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་དྲྭ་ལམ་དུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG