ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དབང་ཡོད་བྱ་རྒྱུ་མིན་སྐད།


༄༅།། ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་མངའ་ཁོངས་བདག་དབང་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུའི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་མངའ་ཁུལ་དེའི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་དབང་ཡོད་དང་སྡིགས་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།


XS
SM
MD
LG