ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་སྲིད་དབང་སྲ་བརྟན་ཆེད་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཁྲིམས་དཔོན། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་སོགས་སྲིད་ཁྲིམས་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་པ་དང་དཔོན་རིགས་གྲས་སུ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་མེད་མཁན་རྣམས་ཐེར་འདོན་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་སྟེ་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG